siraromproject.com siraromproject.com

080-730-0008

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวน (อัตรา) วันที่ประกาศ ติดต่อ
ผู้จัดการโครงการ(Project site Manager) 3 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) : บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ 3 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการงานขายและการตลาด/ประสานงานหน่วยงานราชการ และลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาดโครงการก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และภาวะความเป็นผู้นำสูง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง,วิศวกรโครงการ(Site Engineer) . 5 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ควบคุม/แก้ปัญหา/ประสานงาน/จัดการการก่อสร้าง ภายในโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ28ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์/และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์/อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office/Auto cad/Sketch up และอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman) 6 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท.
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส./อนุปริญญา สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์/และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์/อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ 5 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ขายบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา(ต้องมีประสบการณ์ การขายบ้านหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวเก่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • มีความสามารถในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้ดี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ธุรการสโตร์ 3 03 มี.ค. 2017 sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :เบิกของ/รับของ/เช็คยอด/ทำรายงานกระทบยอด
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ28ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการสโตร์ หรือคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

666 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราขสีมา 30310 TEL : 044-081066
e-mail : siraromby@gmail.com website : www.siraromproject.com

080-730-0008

044-081-066