Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 133090 ครั้ง

ร่วมงานกับเรา

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง
ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”

ตำแหน่งงาน
จำนวนที่เปิดรับ
วันที่ประกาศ
ติดต่อ
5
28 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :มีหน้าที่ต้อนรับและเสิร์ฟอาหารผู้บริหาร ดูแลรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย อายุ 25-35 ปี

  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  - มีทักษะการสื่อสาร และมีบุคลิกภาพที่ดี

  - มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - มีความคล่องแคล่ว รวดเร็วในการทำงาน
  - หากมีประสบการณ์ด้านงานโต๊ะอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำบ้านพักผู้บริหาร ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

5
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :จัดเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้อง กับการโอนของฝ่ายขาย ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ แผนงานที่ได้วางไว้ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง การทำงาน ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตาม สัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพ ที่ดีต่อลูกค้า ดูแลและจัดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน สรุปผลงานและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

  มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่

  อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

  มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และ

  สามารถทำงานภายใต้แรงกดตันได้เป็นอย่างดี

  มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่ม

  สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  มียานพาหนะส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์

  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และหยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

5
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ ควบคุมการผลิตแผ่น precast ตรวจสอบคุณภาพการผลิดแผ่น precast ควบคุมการติดตั้งแผ่น precast งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  -วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาโยธา/ก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ด้านแผ่น precast หรือการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
  -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  -มีความรับผิดชอบสูง ความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

  -มียานพหนะส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่ 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

5
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ขายบ้าน พร้อมโอนบ้านจัดสรร / อาคารพาณิชย์ /ทาวน์โฮม
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี

  วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีทักษะการเจรจาต่อรอง

  สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

  มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักรยานยนต์

  มีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้ดี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค

  มีใจรักงานขายและงานบริการ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-3288808

ID Line : hrsirarom Facebook : HR Sirarom

3
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตาม แผนงานที่กำหนดไว้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบและรายการ ประกอบแบบตรวจสอบติดตามงานออกแบบ จากบริษัท ผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุและควบคุมงบประมาณ วางแผนงาน การตรวจสอบแบบและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท ตรวจสอบสเปควัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมตรวจสอบ Shop Drawing และวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ผู้รับเหมานำมาเสนอ ตรวจสอบแบบเพื่อขออนุมัติแบบก่อสร้าง และนำเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  ไม่จำกัดเพศ อาย 25-35 ปี

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขา

  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานต้านสถาปัตยกรรม

  ไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว ทั้งบ้านเดี่ยว บ้าน

  แฝด ทาวน์เฮาส์ คอนโด ออฟฟิศ มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเนื้องาน

  และรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี ทำงานได้หลากหลายสไดล์และมีความรู้

  ทางงานออกแบบ ตกแต่งภายใน สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD

  (โปรแกรมที่ใช้งานเขียนแบบและพรีเซนต์) ได้เป็นอย่างดี หรือ 3D Max, Photoshop

  มีประสบการณ์ออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

2
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :1. ถอดแบบรายการวัสดุจากแบบ 3D และ/หรือแบบก่อสร้าง ประเมินราคาต้นทุนวัสดุงานตกแต่งภายใน 2. ถอดแบบแยกราคางานจัดจ้างและจัดซื้องานตกแต่งภายใน 3. ถอดแบบราคางานสั่งทำตามแบบและเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ 4. ประเมินราคาออกแบบและBOQ 5. กรอกราคาตารางBOQ โดยมีการจัดทำ Back upราคาไว้ (หลักฐานการคำนวน) 6. ตรวจทานความถูกต้องและนำเสนอผู้อนุมัติ 7. สรุปต้นทุนของโครงการงานตกแต่งภายใน 8. จัดเอกสารเข้ารูปเล่มเพื่อรอส่งใบเสนอราคาต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  -วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาโยธา/ก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ด้านแผ่น precast หรือการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
  -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  -มีความรับผิดชอบสูง ความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

  -มียานพหนะส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่ 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

2
06 / 02 / 2024
HR.sirarom@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :1. ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท 2. ออกแบบ Artwork ที่ใช้บนเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลทั้งหมด 3. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือกิจกรรมต่างๆ 4. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับทางทีม Marketing เพื่อสนับสนุนด้านงานขายและการตลาด
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  ไม่จำกัดเพศ

  อาย 22 ปี ขึ้นไป

  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง


  สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นได้อย่างชำนาญ

  หากมีประสบการณ์ในด้าน Graphic, Editor หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : HR.sirarom@gmail.com

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 044-081066 , 093-328 8808

ID Line : hrsirarom

Facebook : HR Sirarom

วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : Sirarom_HR.1@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

“ที่สุดของความพอใจ”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่างๆของสิรารมย์ 
( โครงการบ้านจัดสรรโคราช , โครงการบ้านโคราช , บ้านจัดสรรโคราช , บ้านจัดสรรนครราชสีมา , บ้านเดี่ยวโคราช , บ้านชั้นเดียวโคราช , บ้านโคราชราคาไม่เกิน2ล้าน , บ้านจัดสรรปากช่อง , บ้านเดี่ยวเขาใหญ่ , บ้านจัดสรรสูงเนิน , คอนโดโคราช )

มากกว่า 20 โครงการ

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”