The Best จอหอ-บึงทับช้าง

เดอะเบสท์ คือการสร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบ ที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขตามอัธภาพของผู้อยู่อาศัย และมีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ที่ตั้งโครงการ

ให้ทุกการเดินทางสะดวกรวดเร็ว ด้วยทำเลที่ตั้งโครงการ ใกล้บายพาสจอหอ พร้อมให้ทุกวันของการใช้ชีวิต สะดวกสบาย ขับรถไม่กี่นาที ก็ถึงตัวเมือง

บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

666 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราขสีมา 30310 TEL : 044-081066
e-mail : siraromby@gmail.com website : www.siraromproject.com

080-730-0008

044-081-066