Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3112 ครั้ง

ร่วมงานกับเรา

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง
ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”

ตำแหน่งงาน
จำนวนที่เปิดรับ
วันที่ประกาศ
ติดต่อ
2
14 / 09 / 2021
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :- เขียนแบบ/ออกแบบ/แก้ไขแบบบ้านจัดสรรและอาคารพานิชย์ - ทำงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  เพศชาย-หญิง  อายุ 23-25  ขึ้นไปวุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรมเท่านั้น

  มีประสบการณ์การออกแบบบ้านพักและที่อยูอาศัยอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

  สามารถใช้โปรแกรม MS Office/และโปรมแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี

  มีบุคคิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคล่องตัวในการทำงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

2
14 / 09 / 2021
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการให้ถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย กำหนดจุดติดตั้งป้ายโฆษณา และดูแลงบประมาณการติดตั้งป้ายโฆษณา ติดต่อประสานงานหาพื้นที่เช่า-ติดตั้ง ป้ายโฆษณา ติดต่อประสานงานหาผู้รับเหมาเพื่อจัดทำ - ติดตั้งป้ายโฆษณา หาพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ให้สอดคล้องกับโครงการที่เปิดขาย ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ในเรื่อง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

   เพศ ชายเท่านั้น  อายุ 25 ปีขึ้นไป

  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานป้ายโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

  มีทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวเก่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีความคล่องตัวในการทำงานสูง รู้จักเส้นทางในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

  มียานพาหนะส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักยานยนต์ 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

2
07 / 09 / 2020
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :เงินเดือน 15000++ ขายบ้าน พร้อมโอนบ้านจัดสรร / อาคารพาณิชย์ / ทาวโฮม
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี

  วุฒิ ปวส - ป.ตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีทักษะการเจรจาต่อรอง

  สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

  มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์

  มีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้ดี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค

  มีใจรักงานขายและงานบริการ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปากช่อง นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :


10
04 / 02 / 2020
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :เงินเดือน 15000+ ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ ควบคุมการผลิตแผ่น precast ตรวจสอบคุณภาพการผลิดแผ่น precast ควบคุมการติดตั้งแผ่น precast งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  -วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาโยธา/ก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ด้านแผ่น precast หรือการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
  -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  -มีความรับผิดชอบสูง ความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  -มียานพหนะส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่) 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง) 

2
04 / 02 / 2020
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  - มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
  - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

2
04 / 02 / 2020
Sirarom_HR.1@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  - มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
  - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :


วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : Sirarom_HR.1@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

“ที่สุดของความพอใจ”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่างๆของสิรารมย์ 
( โครงการบ้านจัดสรรโคราช , โครงการบ้านโคราช , บ้านจัดสรรโคราช , บ้านจัดสรรนครราชสีมา , บ้านเดี่ยวโคราช , บ้านชั้นเดียวโคราช , บ้านโคราชราคาไม่เกิน2ล้าน , บ้านจัดสรรปากช่อง , บ้านเดี่ยวเขาใหญ่ , บ้านจัดสรรสูงเนิน , คอนโดโคราช )

มากกว่า 20 โครงการ

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”