Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 133105 ครั้ง

วิสัยทัศน์ของสิรารมย์ (Vision)

"สิรารมย์" เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ที่ไปลงทุน และมีการขยายการลงทุนในพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า สังคม พันธมิตร-คู่ค้า พนักงานภายในองค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พันธกิจของสิรารมย์ (Mission)

1.แสวงหาทำเลให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
2.มุ่งออกแบบและสร้างสินค้าให้ตรงใจลูกค้าในทุกระดับ(mass,medium,high)  
3.รักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต การให้บริการอย่างมืออาชีพ 
4.ปรับเปลี่ยนองค์กร และใช้ใช้เทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัย 
5.ศึกษาลูกค้าและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ  
6.ซื่อสัตย์และจริงใจกับพันธมิตร-คู่ค้าและลูกค้า 
7.จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
8.แตกไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม  
9.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงรายได้และคุณภาพชีวิต

วัฒนธรรมองค์กร

1.คิดอย่างผู้ประกอบการ และลงมือทำอย่างมืออาชีพ 
2.การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้น้อย 
3.ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
4.องค์กรจะพัฒนา ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนภายในองค์กร 
5.สร้างทีมให้แข็งแกร่ง ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนกันและกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน

“ที่สุดของความพอใจ”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่างๆของสิรารมย์ 
( โครงการบ้านจัดสรรโคราช , โครงการบ้านโคราช , บ้านจัดสรรโคราช , บ้านจัดสรรนครราชสีมา , บ้านเดี่ยวโคราช , บ้านชั้นเดียวโคราช , บ้านโคราชราคาไม่เกิน2ล้าน , บ้านจัดสรรปากช่อง , บ้านเดี่ยวเขาใหญ่ , บ้านจัดสรรสูงเนิน , คอนโดโคราช )